บริษัทแอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทแอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะบุกเบิกผลิตและพัฒนาคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของวงการเกษตรกรรมของประเทศ ภายใต้การปรับปรุงที่เราจะต้องตระหนักและห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ และความพึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรไทย ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา ภายใต้นโยบาย ที่ทุกคนในบริษัทแอ็กโกรฯ ยึดมั่นร่วมกันว่า “มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย”
ชื่อสินค้า : เอ-ซีเฟท 75
ชื่อสามัญ : อะซีเฟต 75 % SP
คุณลักษณะ : 12x1000 กรัม (บรรจุซองฟอยส์ขนาด 250 กรัมจำนวน 4 ซอง)
คุณสมบัติ : ใช้ในการป้องกันกำจัด หนอนใยผัก หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไรสนิม ไรแดง แมลงหวี่ขาว ในพืชไร่ ไม้ผลและพืชผัก
ชื่อสินค้า : แอ็กมิดา 70
ชื่อสามัญ : อิมิดาคลอพริด 70% WG
คุณลักษณะ : 40x100 กรัม (พร้อมช้อนขนาด 5 กรัม ในกระปุก), 40x50 กรัม (บรรจุซองขนาด 2 กรัม จำนวน 25 ซอง), 150x100 กรัม (ซองฟลอยด์)
คุณสมบัติ : ใช้ในการป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟพริก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยอ่อนสีดำ หนอนชอนใบ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว พืชตระกูลส้ม มะนาว มะม่วง ฝรั่ง พุทรา พริก มะเขือ พืชผักทุกชนิด ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
ชื่อสินค้า : เอเจนต้า
ชื่อสามัญ : โพรฟิโนฟอส 50% W/V EC
คุณลักษณะ : 12x1000 มล.
คุณสมบัติ : ใช้ในการป้องกันกำจัด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะสมอสีชมพู หนอนม้วนใบฝ้าย มวนเขียวข้าว มวนเขียวถั่ว มวนถั่วเหลือง หนอนเจาะผลส้มโอ หนอนใยฝัก หนอนคืบ กะหล่ำ หนอนแมลงวัน หนอนชอนใบกะหล่ำ
ชื่อสินค้า : เฟทสตาร์ 75
ชื่อสามัญ : acephate 75% SP
คุณลักษณะ : 12x1000 g
คุณสมบัติ : ใช้กำจัดแมลง หนอนใยผัก หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไรสนิม ไรแดง แมลงหวี่ขาว เหมาะสำหรับนาข้าว ไม้ผล พืชไร่ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
ชื่อสินค้า : ไซมิดา 70
ชื่อสามัญ : imidacloprid 70% WG
คุณลักษณะ : 24x100 g
คุณสมบัติ : ใช้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟพริก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยอ่อนสีดำ หนอนชอนใบ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลใน พืชตระกูลส้ม มะนาว มะม่วง ฝรั่ง พุทรา พริก มะเขือ พืชผักทุกชนิด ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
ชื่อสินค้า : เฟตทรู 75
ชื่อสามัญ : acephate 75% SP
คุณลักษณะ : 12x1000 g
คุณสมบัติ : สารกำจัดแมลงประเภทดูดซึม ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้ทั้งแมลงปากดูดและปากกัด เช่น แมลง หนอนใยผัก หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไรสนิม ไรแดง แมลงหวี่ขาวเหมาะสำหรับ พืชผัก ส้ม มะนาว
ชื่อสินค้า : แพ็กมิดา 70
ชื่อสามัญ : imidacloprid 70% WG
คุณลักษณะ : 24x100 g
คุณสมบัติ : สารกำจัดแมลงประเภทดูดซึม ใช้ในการกำจัดแมลงปากดูด เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นเพลี้ยแป้ง ด้วงหมัดผัก หนอนชอนใบ แมลงตามบ้านเรือน ทำให้พืชแข็งแรงเจริญเติบโตดี
ชื่อสินค้า : แพ็คโซ่
ชื่อสามัญ : alachlor 48% EC
คุณลักษณะ : 12 x 1000 ml
คุณสมบัติ : สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยมีผลควบคุมเมล็ดวัชพืชไม่ให้งอก ใช้ก่อนวัชพืชงอกหรือก่อนพืชที่ปลูกงอก ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง เช่น หญ้าขน หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าชันกาด
ชื่อสินค้า : ไซทิว
ชื่อสามัญ : Propiconazole 25% W/V EC
คุณลักษณะ : 24x500 ml
คุณสมบัติ : สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าว เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบจุดในคะน้า โรคราสนิมขาวเบญจมาศ  โรคราสนิมข้าวโพด
ชื่อสินค้า : โพรฟอส
ชื่อสามัญ : profenofos 50% W/V EC
คุณลักษณะ : 12x1000 ml
คุณสมบัติ : ใช้ป้องกันกำจัด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะสมอสีชมพู หนอนม้วนใบฝ้าย มวนเขียวข้าว มวนเขียวถั่ว มวนถั่วเหลือง หนอนเจาะผลส้มโอ หนอนใยฝัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนแมลงวัน หนอนชอนใบกะหล่ำ
ชื่อสินค้า : ไซทราโคล
ชื่อสามัญ : Propineb 70% WP
คุณลักษณะ : 12x1000 g
คุณสมบัติ :   สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชเช่น โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคเน่าคอรวงในข้าว โรคราน้ำค้างในแตง โรคหอมเลื้อย โรคผลเน่าในมะม่วง
ชื่อสินค้า : เฮกไซด์
ชื่อสามัญ : Hexaconazole 5% SC
คุณลักษณะ : 12x1000 ml
คุณสมบัติ : สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชเช่น โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง  โรคเมล็ดด่าง โรคราแป้งในเงาะ โรคราแป้งในถั่วลันเตา โรคราสนิมขาวเบญจมาศ   โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
ชื่อสินค้า : โพรพิแอ็ก
ชื่อสามัญ : โพรพิโคนาโซล 25% W/V EC
คุณลักษณะ : 24x500 มิลลิลิตร
คุณสมบัติ : กลุ่มสารไตรอะโซลสารป้องกันกำจัดเชื้อราแบบดูดซึมใช้ป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชในพืชหลายชนิด โรคพืชในนาข้าว เช่น โรคเมล็ดด่างและกาบใบแห้งในข้าว โรคราสนิมในพืชตระกูลถั่วและข้าวโพด
ชื่อสินค้า : แอ็กวิล
ชื่อสามัญ : เฮกซาโคนาโซล 5% SC
คุณลักษณะ : 48x100 มิลลิลิตร, 24x500 มิลลิลิตร, 12x1000 มิลลิลิตร, 4x5 ลิตร, 1x20 ลิตร
คุณสมบัติ : สารกำจัดเชื้อราแบบดูดซึม ยับยั้งการสังเคราะห์ ergosterol biosenthesis ที่เยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเซลล์เมมเบรนทำให่เยื่อหุ้มเซลล์รั่วและทำงานผิดปกติ ใช้ป้องกันกำจัดโรคราแป้ง โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่างในข้าว โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดสีม่วง ทั้งในนาข้าว ไม้ผล และพืชผัก
ชื่อสินค้า : แอ็กเซตโต้
ชื่อสามัญ : อะเซโทคลอร์ 50% W/V EC
คุณลักษณะ : 12x1000 มิลลิลิตร, 4x5 ลิตร.
คุณสมบัติ : สารควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้ารังนก หญ้าชันกาด หญ้าขจรจบดอกเล็ก หญ้าตีนกา และหญ้าขน ประเภทใบกว้าง เช่น สาบเสือ สาบแร้งสาบกา ไมยราบ เลื้อย เซ่งใบมน หญ้ายาง เขมรเล็ก ผักเบี้ยใหญ่  ผักโขม และโสนหางไก่
ชื่อสินค้า : แอ็กดิค
ชื่อสามัญ : แพคโคลบิวทราโซล 15% WP
คุณลักษณะ : 12x1000 กรัม, 1x15 กิโลกรัม
คุณสมบัติ : สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช โดยช่วยเร่งการออกดอกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ และควบคุมไม่ให้มะนาวแตกใบอ่อน
ชื่อสินค้า : พีโปร
ชื่อสามัญ : profenofos50% W/V EC
คุณลักษณะ : 12 x 1000 ml
คุณสมบัติ : สารเคมีใช้ในการป้องกันกำจัด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะสมอสีชมพู หนอนม้วนใบฝ้าย มวนเขียวข้าว มวนเขียวถั่ว มวนถั่วเหลือง หนอนเจาะผลส้มโอ หนอนใยฝัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนแมลงวัน หนอนชอนใบกะหล่ำ
ชื่อสินค้า : แพ็คโซล
ชื่อสามัญ : propiconazole25% W/V EC
คุณลักษณะ : 24x500 ml
คุณสมบัติ : สารเคมีใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าว เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบจุดในคะน้า โรคราสนิมขาวเบญจมาศ โรคราสนิมข้าวโพด
ชื่อสินค้า : วิวสต๊อป
ชื่อสามัญ : hexaconazole 5% W/V SC
คุณลักษณะ : 12 x 1000 ml
คุณสมบัติ : สารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่ม triazoleออกฤทธิ์แบบดูดซึม มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคกาบใบแห้งและโรคเมล็ดด่างของข้าว  โรคแอนแทรคโนสของมะม่วงและองุ่น  โรคใบจุดสีม่วงของหอมหัว ใหญ่  โดยเฉพาะโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ  ใช้อัตรา 20 – 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วัน 
ชื่อสินค้า : พีเซอร์
ชื่อสามัญ : acetochlor 50% W/V EC
คุณลักษณะ : 12x1000 ml
คุณสมบัติ : ใช้กำจัดวัชพืชก่อนวัชพืชงอก ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง เช่น หญ้าขน หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าชันกาด ในแปลงปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ทานตะวัน มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น
ชื่อสินค้า : แพ็คดิค
ชื่อสามัญ : paclobutrazole 15% WP
คุณลักษณะ : 12x1000 g, 10 kg, 25 kg
คุณสมบัติ : สารควบคุมการออกดอกมะม่วง โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ใช้อัตรา 3.34-6.67 กรัม ผสมน้ำ 5 ลิตร ราดรอบต้นมะม่วง (เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร) ห่างจากโคนต้น 30 เซนติเมตร ในระยะใบพวงหรือใบเพสลาด)
  • Back to top
  • หน้าหลัก | ประวัติ | บริษัทในเครือ | ข่าวสาร AGGRO | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | SITE MAP
    Copyright 2011 Aggrogroups.com All Rights Reserved Design By Orange

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player