ผลิตภัณฑ์
สารสกัดจากธรรมชาติ
สารกำจัดแมลง
สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
สารกำจัดวัชพืช
ฮอร์โมนและอาหารเสริม
ปุ๋ยน้ำ
เมล็ดพันธุ์
วารสาร
กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ขวัญใจเกษตรกร
กิจกรรมแปลงสาธิต

บ.ไซมาเคมี จำกัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • โครงการ "ไซมาเคมี สามัคคีห่วงใย ใส่ใจถึงครอบครัว"
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดประชุมเกษตรกรสวนส้ม
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดไซมาเดย์ ณ ร้านกองจินดาเคมีเกษตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดไซมาเดย์ร่วมกับร้านวีระพานิช
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดไซมาเดย์ ณ ร้านโลกเกษตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดไซมาเดย์ ณ ร้านแสงทองพานิช
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • ร่วมแสดงความยินดีเปิดสาขาใหม่ร้านหลังสวนแสงเพชร
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าร่วมกับร้านส่งจงเส็ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรสวนมะนาว
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดงานไซมาเดย์ร่วมกับร้านเมืองทองการเกษตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดงานไซมาเดย์ร้านขุนทะเลพาณิชย์
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดงานไซมาเดย์ ณ ร้านเทพนิมิตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าในงานประชุมสหกรณ์ท่ามะกา
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดงานขายสหกรณ์ อ.ท่าใหม่
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • กิจกรรมไซมาเดย์กับร้านแสงทองพานิช
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • กิจกรรมไซมาเดย์ร่วมกับร้านวีระพานิช
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • กิจกรรมไซมาเดย์ร่วมกับ บริษัท ธนบูรณ์การเกษตร จำกัด
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • กิจกรรมไซมาเดย์พร้อมจับและมอบรางวัล โครงการ"หมอเชื้อราแจกโชค"ร่วมกับร้านขุนทะเลพาณิชย์
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • กิจกรรมไซมาเดย์ร่วมกับสหกรณ์นิคมท่าแซะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • จัดประชุมเกษตรกรร่วมกับร้านสิทธิโชคการเกษตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม »
 • Back to top
 • หน้าหลัก | ประวัติ | บริษัทในเครือ | ข่าวสาร AGGRO | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | SITE MAP
  Copyright 2011 Aggrogroups.com All Rights Reserved Design By Orange

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player