กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ข่าวสาร เตือนภัยเกษตร
ปฏิทินการใช้ยาในแต่ละพืช
กิจกรรมภายในบริษัท
VDO

ข่าวสาร เตือนภัยเกษตร
พัฒนาแหล่งน้ำ4.5พันโครงการ เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน-ขยายเขตชลประทานครบ60ล.ไร่

                นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  อธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า  กรมชลประทานได้วางที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานทั่วประเทศให้ได้ 60 ล้านไร่ ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาปัญหาลง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกปี

                ทั้งนี้ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ประมาณ 131 ล้านไร่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีพื้นที่ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 60 ล้านไร่ โดยในส่วนนี้ได้พัฒนาไปแล้ว 29 ล้านไร่ เหลืออีก 31 ล้านไร่ ซึ่งในการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 1 ไร่ จะต้องมีน้ำต้นทุน 1,000 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจะต้องพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอีกประมาณ 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ เท่ากับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เท่าเขื่อนภูมิพล 3 แห่งถึงจะสามารถขยายพื้นที่ชลประทานได้ตามเป้าหมายดังกล่าว

                อย่างไรก็ตาม อาจจะไม่จำเป็นจะต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ำได้ให้ 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เพราะใช้โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า รวมทั้งการผันน้ำจากลุ่มน้ำนานาชาติ เช่น ผันน้ำจากแม่น้ำโขง ตามโครงการโขง-เลย-ชี-มูล เป็นต้น มาใช้ในการขยายพื้นที่ชลประทานได้ ซึ่งภายใต้แผนพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ ได้วางแผนที่จะพัฒนาสร้างแหล่งกักเก็บน้ำทั้งที่เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการแก้มลิง จะสามารถกักเก็บไว้ได้ประมาณ 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็เพียงพอที่จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 60 ล้านไร่

                อธิบดีกรมชลประทานกล่าวต่อว่า โครงการที่จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้ 60 ล้านไร่ดังกล่าว เป็นแผนในระยะยาว ที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเรื่องน้ำอย่างยั่งยืน  แต่สำหรับในระยะสั้น-ระยะกลางภายใน 5 ปี คือตั้งแต่ปี 2558 - 2561  กรมชลประทานมีโครงการที่มีความพร้อมจะดำเนินการทั้งสิ้น 4,522 แห่ง แบ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนดำนินการ 13 แห่ง  โครงการขนาดกลาง 352 แห่ง  โครงการขนาดเล็ก 1,167 แห่ง  โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1,167 แห่ง และโครงการแก้มลิง 1,310 แห่ง ซึ่งเมื่อทุกโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ทั้งสิ้น 3,439 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกประมาณ 4.44 ล้านไร่

  • Back to top
  • หน้าหลัก | ประวัติ | บริษัทในเครือ | ข่าวสาร AGGRO | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | SITE MAP
    Copyright 2011 Aggrogroups.com All Rights Reserved Design By Orange

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player