กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ข่าวสาร เตือนภัยเกษตร
ปฏิทินการใช้ยาในแต่ละพืช
กิจกรรมภายในบริษัท
VDO

ข่าวสาร เตือนภัยเกษตร
ขยายตลาดข้าวสารสหกรณ์

    นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก และมีการแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายช่วยให้เกษตรกรสมาชิกจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาดีขึ้นนั้น ปรากฏว่าสหกรณ์ต่าง ๆ สามารถรวบรวมข้าวเปลือกได้เป็นจำนวนมากแล้วนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยทั่วไป แต่เนื่องจากสถานการณ์โควตาข้าว สารเพื่อการส่งออกมีปริมาณลดลง ทำให้ข้าวสารที่ต้องจำหน่ายภายในประเทศมีเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้เกิดภาวะราคาข้าวตกต่ำ ยังผลให้สหกรณ์ที่รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายภายในประเทศ ส่วนใหญ่มีปัญหาในการจำหน่ายข้าวสาร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้หาแนวทางเพื่อช่วยสหกรณ์ ในการระบายข้าวสารออกสู่ตลาดในช่องทางต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และอย่างต่อเนื่อง

    ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานมหกรรมข้าวสารเพื่อบริการคนเมือง และคาราวานข้าวสารสหกรณ์สู่เมืองใต้ขึ้น ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจยิ่ง เพราะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวสารในราคายุติธรรม และสหกรณ์สามารถจำหน่ายข้าวสารให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จากผลสำเร็จดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์หาลู่ทางเพื่อให้สหกรณ์สามารถจำหน่ายข้าวสารเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ประสานงานไปยัง บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้รับซื้อข้าวสารจากสหกรณ์แล้วมาจัดจำหน่ายในช่องทางการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์มีตลาดจำหน่ายข้าวสารที่เพิ่มขึ้น  และเป็นการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ลดขั้นตอนทางการตลาดได้มากขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดีที่จะดำเนินการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพซึ่งมีการควบคุมคุณภาพตลอดการผลิตตามมาตรฐานสากล

    ทั้งนี้โครงการจำหน่ายข้าวสารของสหกรณ์ให้กับบริษัทได้มีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา เป็นข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงสุญญากาศ ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม และข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุงสุญญากาศ ขนาดถุงละ 2 กิโลกรัม  และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้สั่งซื้อข้าวแปรรูปชนิดใหม่จากสหกรณ์คือ ข้าวกล้องงอกบรรจุถุงสุญญากาศ  ขนาดบรรจุถุงละ 2 กิโลกรัมเพื่อนำไปจำหน่ายอีกด้วย และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  ถึงปัจจุบันการส่งมอบข้าวสารมีจำนวน 36 ลอต และลอตที่ 36 กำหนดส่งมอบในระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2557 นี้ ที่ปริมาณข้าวสาร 1,050 ตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 800 ตัน ข้าวกล้องหอมมะลิ 200 ตัน และข้าวกล้องงอก 50 ตัน เป็นมูลค่ารวม 36.80 ล้านบาท.

 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/244494/%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C

วันที 16/06/57

  • Back to top
  • หน้าหลัก | ประวัติ | บริษัทในเครือ | ข่าวสาร AGGRO | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | SITE MAP
    Copyright 2011 Aggrogroups.com All Rights Reserved Design By Orange

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player