บริษัทแอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
The Agro (Thailand) Co., Ltd. has been operated nearly 40 years with its policy of pioneering spirit and commitment to improving the quality of agro-chemical products to be in line the high growth of the agricultural industry in Thailand. The most concerns for improvement must be an awareness of high quality and safety of environmental as well as the health and satisfaction of Thai farmers. Under the policy that everyone in Ag-gro has committed together is "Focus on high quality for Thai farmers".
ชื่อสินค้า : A-CEPHATE 75
ชื่อสามัญ : acephate 75% SP
คุณลักษณะ : 12x1000 gm. (contained in Aluminium Foil size 250 grams x 4 foils)
คุณสมบัติ : ACEPHATE 75 is a acephate insecticide. It can be used to control diamondback moth, leafminer, aphid, thrips, scale insects, rust mite, red mite, whitefly in rice, fruits, farm products, vegetables, flowering plant, and ornamental plant.
ชื่อสินค้า : AGMIDA 70
ชื่อสามัญ : Imidacloprid 70% WG
คุณลักษณะ : 40x100 gm. (with spoon size 5 grams in bottle), 40x50 gm. 150x100 gm.
คุณสมบัติ : AGMIDA 70 is a imidacloprid insecticide. It can be used to control chili thrips, aphid, leafminer, brown planthopper in rice, citrus, lime, mango, guava, chili, eggplant, vegetables, flowering plant, ornamental plant, etc.
ชื่อสินค้า : AJANTA
ชื่อสามัญ : Profenofos 50% W/V EC
คุณลักษณะ : 12x1000 ml.
คุณสมบัติ : AJENTA is a profenofos insecticide. It can be used to control cotton bollworm, pink bollworm, cotton leaf roller, green stink bug, one band stink bug, bean bug, fruit borer, dimondback month.
ชื่อสินค้า : FEDSTAR 75
ชื่อสามัญ : acephate 75% SP
คุณลักษณะ : 12x1000 g
คุณสมบัติ : ใช้กำจัดแมลง หนอนใยผัก หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไรสนิม ไรแดง แมลงหวี่ขาว เหมาะสำหรับนาข้าว ไม้ผล พืชไร่ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
ชื่อสินค้า : SAIMIDA 70
ชื่อสามัญ : imidacloprid 70% WG
คุณลักษณะ : 24x100 g
คุณสมบัติ : ใช้ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟพริก เพลี้ยอ่อน เพลี้ยอ่อนสีดำ หนอนชอนใบ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลใน พืชตระกูลส้ม มะนาว มะม่วง ฝรั่ง พุทรา พริก มะเขือ พืชผักทุกชนิด ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
ชื่อสินค้า : FEDTRUE 75
ชื่อสามัญ : acephate 75% SP
คุณลักษณะ : 12x1000 g
คุณสมบัติ : สารกำจัดแมลงประเภทดูดซึม ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้ทั้งแมลงปากดูดและปากกัด เช่น แมลง หนอนใยผัก หนอนชอนใบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย ไรสนิม ไรแดง แมลงหวี่ขาวเหมาะสำหรับ พืชผัก ส้ม มะนาว
ชื่อสินค้า : PACKMIDA 70
ชื่อสามัญ : imidacloprid 70% WG
คุณลักษณะ : 24x100 g
คุณสมบัติ : สารกำจัดแมลงประเภทดูดซึม ใช้ในการกำจัดแมลงปากดูด เช่นเพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นเพลี้ยแป้ง ด้วงหมัดผัก หนอนชอนใบ แมลงตามบ้านเรือน ทำให้พืชแข็งแรงเจริญเติบโตดี
ชื่อสินค้า : PACKSO
ชื่อสามัญ : alachlor 48% EC
คุณลักษณะ : 12 x 1000 ml
คุณสมบัติ : สารเคมีกำจัดวัชพืชโดยมีผลควบคุมเมล็ดวัชพืชไม่ให้งอก ใช้ก่อนวัชพืชงอกหรือก่อนพืชที่ปลูกงอก ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง เช่น หญ้าขน หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าชันกาด
ชื่อสินค้า : SAITILL
ชื่อสามัญ : Propiconazole 25% W/V EC
คุณลักษณะ : 24x500 ml
คุณสมบัติ : สารป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าว เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบจุดในคะน้า โรคราสนิมขาวเบญจมาศ โรคราสนิมข้าวโพด
ชื่อสินค้า : PROFOS
ชื่อสามัญ : profenofos 50% W/V EC
คุณลักษณะ : 12x1000 ml
คุณสมบัติ : ใช้ป้องกันกำจัด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะสมอสีชมพู หนอนม้วนใบฝ้าย มวนเขียวข้าว มวนเขียวถั่ว มวนถั่วเหลือง หนอนเจาะผลส้มโอ หนอนใยฝัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนแมลงวัน หนอนชอนใบกะหล่ำ 
ชื่อสินค้า : SAITRACOLE
ชื่อสามัญ : Propineb 70% WP
คุณลักษณะ : 12x1000 g
คุณสมบัติ : สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชเช่น โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง โรคเน่าคอรวงในข้าว โรคราน้ำค้างในแตง โรคหอมเลื้อย โรคผลเน่าในมะม่วง
ชื่อสินค้า : HEXSIDE
ชื่อสามัญ : Hexaconazole 5% SC
คุณลักษณะ : 12x1000 ml
คุณสมบัติ : สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชเช่น โรคใบไหม้ โรคกาบใบแห้ง  โรคเมล็ดด่าง โรคราแป้งในเงาะ โรคราแป้งในถั่วลันเตา โรคราสนิมขาวเบญจมาศ   โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง 
ชื่อสินค้า : PROPIAG
ชื่อสามัญ : Propiconazole 25% W/V EC
คุณลักษณะ : 24x500 ml.
คุณสมบัติ : PROPIAG is a fungicide to be used in rice. It can be used to control diseases caused by fungi i.e. sheath blight and dirty panicle.
ชื่อสินค้า : AGVILL
ชื่อสามัญ : Hexaconazole 5% SC
คุณลักษณะ : 24x500 ml., 12x1000 ml., 4x5 Ltr., 1x20 Ltr.
คุณสมบัติ : AGVIL is a hexaconazole fungicide. It can be used to control many diseases such as leaf blight, sheath blight, dirty panicle, oidium powdery mildew, white rust and anthracnose in rice, fruit and vegetables.
ชื่อสินค้า : AGCETTO
ชื่อสามัญ : acetochlor 50% W/V EC
คุณลักษณะ : 12x1000 ml., 4x5 Ltr.
คุณสมบัติ : ACCETO is a acetochlor herbicide. It can be used to control both narrow leaves and wide leaves such as  brachiaria mutica, crowfoot grass, torpedorgrass in many crops such as corn, soy bean, mung bean, sunflower, cassava, and sugar-cane, etc.
ชื่อสินค้า : AGDICT
ชื่อสามัญ : paclobutrazole15% WP
คุณลักษณะ : 12x1000 gm., 1x15 kg.
คุณสมบัติ : AGDICT is a plant growth regulator to induce flowering in mango (using rate 3.34-6.67 g with water 5 L) to pour around trunk of mango tree. (Diameter 1 meter) from trunk 30 cm in young leaf period.
ชื่อสินค้า : PEPRO
ชื่อสามัญ : profenofos50% W/V EC
คุณลักษณะ : 12 x 1000 ml
คุณสมบัติ : สารเคมีใช้ในการป้องกันกำจัด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะสมอสีชมพู หนอนม้วนใบฝ้าย มวนเขียวข้าว มวนเขียวถั่ว มวนถั่วเหลือง หนอนเจาะผลส้มโอ หนอนใยฝัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนแมลงวัน หนอนชอนใบกะหล่ำ
ชื่อสินค้า : PACKZOLE
ชื่อสามัญ : propiconazole25% W/V EC
คุณลักษณะ : 24x500 ml
คุณสมบัติ : สารเคมีใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าว เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบจุดในคะน้า โรคราสนิมขาวเบญจมาศ โรคราสนิมข้าวโพด
ชื่อสินค้า : VIEWSTOP
ชื่อสามัญ : hexaconazole 5% W/V SC
คุณลักษณะ : 12 x 1000 ml
คุณสมบัติ : สารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่ม triazoleออกฤทธิ์แบบดูดซึม มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคกาบใบแห้งและโรคเมล็ดด่างของข้าว  โรคแอนแทรคโนสของมะม่วงและองุ่น  โรคใบจุดสีม่วงของหอมหัว ใหญ่  โดยเฉพาะโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ  ใช้อัตรา 20 – 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วัน 
ชื่อสินค้า : PEECER
ชื่อสามัญ : acetochlor 50% W/V EC
คุณลักษณะ : 12x1000 ml
คุณสมบัติ : ใช้กำจัดวัชพืชก่อนวัชพืชงอก ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง เช่น หญ้าขน หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าชันกาด ในแปลงปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ทานตะวัน มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น
ชื่อสินค้า : PACKDICT
ชื่อสามัญ : paclobutrazole 15% WP
คุณลักษณะ : 12x1000 g, 10 kg, 25 kg
คุณสมบัติ : สารควบคุมการออกดอกมะม่วง โดยเฉพาะมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ใช้อัตรา 3.34-6.67 กรัม ผสมน้ำ 5 ลิตร ราดรอบต้นมะม่วง (เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร) ห่างจากโคนต้น 30 เซนติเมตร ในระยะใบพวงหรือใบเพสลาด)
  • Back to top
  • หน้าหลัก | ประวัติ | บริษัทในเครือ | ข่าวสาร AGGRO | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | SITE MAP
    Copyright 2011 Aggrogroups.com All Rights Reserved Design By Orange

    Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

    Get Adobe Flash player