บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

ISO 45001 : 2018

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018  ถือเป็นการการันตี และยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่องค์กร  รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัย โดยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต่อไป


ISO/IEC 17025 : 2005

ISO/IEC 17025:2005

The company has been registered as an accredited laboratory according to ISO / IEC 17025: 2005, according to the requirements and conditions for certification of laboratory, medical and public health testing of the Bureau of Laboratory Standards.


ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015

The company has received the quality management system certification according to ISO 9001: 2015, ensuring that various processes Can be controlled and can be checked Through the system that identifies the algorithm and has corrected errors and has guidelines for preventing the original errors.


ISO 14001 : 2015

ISO 14001 : 2015

The company has been certified with ISO 14001: 2015 which is the organization's environmental management system. To increase environmental performance within the organization To create value for the organization Stakeholders in the environment and in accordance with the organization's environmental policy Including for environmental sustainability as well.


Number of visitors : 1745722 Views

Sitemap