บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด


ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ การได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีความทัดเทียม และเกิดความปลอดภัยในการทํางาน อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญ ที่จะทําให้องค์กรเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


TCC BEST AWARDS 2020

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ประจำปี 2563 ในงาน TCC BEST AWARDS 2020 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2563 ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วม “ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Factory)

ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วม “ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Factory)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วม “ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Factory)” จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยมี คุณสุดสวาท จิรัปปภา กรรมการผู้จัดการสายบริหาร ได้รับเกียรติจาก ผ.อ.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นผู้มอบหนังสือรับรอง ณ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Q factory ของกรมวิชาการเกษตร ดั่งวิสัยทัศน์องค์กร “เป็นผู้นำในการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน”

 

TCCBESTAWARDS2019

ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารตามหลักจรรยาบรรณ ในงาน TCC BEST AWARDS 2019 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ห้องนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี


ABIS 2019

งาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 (ABA 2019)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลในงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 (ABA 2019) ประเภทรางวัล Priority Integration Sectors : Agri-Based (Mid-Tier) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ Impact Exhibition Center (Hall 6)


การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 24 ก.ค.2562


award2560-3

THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2018

Ag-gro (Thailand) Co.,Ltd. received the Thailand ICT EXCELLENCE AWARDS 2018 Award for the project type. Develop the internal core process (Core Process Improvement Project) from Dr. Pichet Durongveerot, Digital Minister for Economy and Society at Crystal Hall, The Athenee Hotel Bangkok on 29 May Yor. 2018


awards2560-2

Thailand Trust Mark

Ag-gro (Thailand) Co.,Ltd. accepts the Thailand Trust Mark Program (product quality assurance logo set up to promote the value of Thai products and services produced in Thailand) from Khun Jai Chaem, Deputy Minister Ministry of Commerce, at the Batchat Chaiya Room, 4th floor, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Commerce, 18 September 2017


award2561-2

SMEs Award

Ag-gro (Thailand) Co.,Ltd. received the 10th Outstanding SMEs Award in the National SMEs' Best Contest Award from Mr. Suwanchai Lohawatanakul, Director of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) at Ballroom, Queen Sirikit National Convention Center, 8 September 2018


awards2560-3

White Star Green Flag

Ag-gro (Thailand) Co.,Ltd. accepts the certificate (White Star Green Flag) for industrial estate Operation 2 for the year 2016, 23 February 2017 at Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel, Samut Prakan Province


awards2560-1

certificate Implementation of safety management

Ag-gro (Thailand) Co.,Ltd. received the certificate Implementation of safety management Occupational health and working environment in the gold level workplace Of the Department of Labor Protection and Welfare from Mr.Thitiya Intarapanya, Director of the Work Safety Center, District 10, on December 28, 2017 at the Meeting Room, Work Safety Center, District 10


Number of visitors : 1745720 Views

Sitemap