บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

การรับรองคาร์บอน​ฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2566

การรับรองคาร์บอน​ฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2566
จากองค์การ​บริหาร​จัดการ​ก๊าซ​เรือนกระจก​

อ่านเพิ่มเติม...

ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ การได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีความทัดเทียม และเกิดความปลอดภัยในการทํางาน อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญ ที่จะทําให้องค์กรเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


TCC BEST AWARDS 2020

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ประจำปี 2563 ในงาน TCC BEST AWARDS 2020 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2563 ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วม “ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Factory)

ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วม “ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Factory)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วม “ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q Factory)” จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยมี คุณสุดสวาท จิรัปปภา กรรมการผู้จัดการสายบริหาร ได้รับเกียรติจาก ผ.อ.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นผู้มอบหนังสือรับรอง ณ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Q factory ของกรมวิชาการเกษตร ดั่งวิสัยทัศน์องค์กร “เป็นผู้นำในการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยในอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืน”

 

TCCBESTAWARDS2019

ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ในฐานะเป็นองค์กรที่บริหารตามหลักจรรยาบรรณ ในงาน TCC BEST AWARDS 2019 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ห้องนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี


ABIS 2019

งาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 (ABA 2019)

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลในงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 (ABA 2019) ประเภทรางวัล Priority Integration Sectors : Agri-Based (Mid-Tier) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ Impact Exhibition Center (Hall 6)


การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 24 ก.ค.2562


THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2018

THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2018

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2018 ประเภทโครงการ พัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก วันที่ 29 เม.ย.2561


Thailand Trust Mark

Thailand Trust Mark

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับประกาศณียบัตรโครงการ Thailand Trust Mark (ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย) จากคุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 กันยายน 2560


รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 10

รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 10

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 10 จากคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 8 ก.ย.2561


โครงการธงขาวดาวเขียว

โครงการธงขาวดาวเขียว

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) สำหรับนิคมอุตสาหกรรม สายงานปฏิบัติการ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ


โครงการธงขาวดาวเขียว

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตร การดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการระดับทอง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากคุณฐิติญา อินทรปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10


จำนวนผู้เข้าชม : 1745647 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์