บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด

มอบเงินสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

กิจกรรม CSR มอบเงินสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

คุณสคราญ จิรัปปภา กรรมการบริษัท มอบเงินสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา และเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 ก.ย.2561

รางวัลธงขาวดาวเขียว

โครงการ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน"

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่น ตาม "โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน" ประจำปี 2559 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 23 ก.พ.2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม CSR จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

กิจกรรม CSR จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

คุณสุดสวาท จิรัปปภา (กรรมการบริษัท) มอบเงินเพื่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเบี้ย ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

จัดซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ

กิจกรรม CSR จัดซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ในโครงการ "100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คุณสคราญ จิรัปปภา กรรมการบริษัท มอบเงินสนับสนุน 150,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ในโครงการ "100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์" โดยมีคุณสายฝน อังคะนาวิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรมการจัดหารายได้และระบบข้อมูลเป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย วันที่ 25 พ.ย.56

กิจกรรม CSR มอบห้องน้ำ-ห้องสุขา

กิจกรรม CSR มอบห้องน้ำ-ห้องสุขา

คุณสุดสวาท จิรัปปภา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งมอบห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง สำหรับนักเรียนโรงเรียงบ้านโคกสีโคกเปี้ย ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 27 มิ.ย. 56

 

Number of visitors : 1745718 Views

Sitemap