กิจกรรม AG-GRO NEW GEN 2023 : กิจกรรมปรับตัว เปิดใจ เพื่อเป้าหมายร่วมกัน..❤️

แผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน กลุ่มบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
ได้เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของพนักงานในองค์กร

โดยได้มีการจัดกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มพนักงานหลากหลายแผนก
ให้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสร้างความสามัคคีให้กับพนักงาน กลุ่ม New Gen 
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพของพนักงาน และสร้างเสริมความสามัคคีควบคู่กันไป✅

   


Number of visitors : 1745733 Views

Sitemap