ช่วงข้าวตั้งท้อง - อินโกร/ สโตรดี้

คู่หูรับมือกับแมลงและโรคพืชในนาข้าว ในระยะก่อนออกดอก (อายุ 55-60 วัน)

"อินโกร" สารกำจัดแมลง มือปราบหนอนดื้อยาให้ตายสิ้นซาก ใช้สำหรับกำจัดหนอนในนาข้าว เช่น หนอนห่อใบข้าว หนอนกอข้าว เป็นต้น

? ใช้อัตรา 10-25 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
----------------
"สโตรดี้" ผู้ช่วยเกษตรกรป้องกันและกำจัดเชื้อราในนาข้าว เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคกาบใบเน่า, โรคใบจุคสีน้ำตาล, โรคใบไหม้, โรคเมล็ดค่าง เป็นต้น

? นาข้าวระยะข้าวตั้งท้อง ใช้อัตรา 50-60 ซีซี ต่อไร่ หรืออัตรา 15-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร


Number of visitors : 1714616 Views

Sitemap