ช่วงคุมเลน - ใช้วินวีด + แอ็กมีแซม

ช่วงคุมเลน ควรใช้ยาคุมวัชพืชก่อนงอกในนาข้าวทุกชนิด ฉีดพ่นหลังหว่านข้าว 0-3 วัน
ช่วยให้ข้าวไม่แดง ข้าวไม่งัน ข้าวไม่อาน คุมหญ้าได้ทุกชนิด

“วินวีด” สารกำจัดวัชพืชหรือยาคุมเลน มีฤทธิ์ดูดซึม เข้าทำลายวัชพืชส่วนที่อยู่ใต้ดินและยอดอ่อนวัชพืชที่พึ่งงอก พ่นในขณะดินเลนหรือดินแห้งได้ เหมาะสมกับนาที่ดอนหรือผืนนาไม่เรียบเสมอ กลไกออกฤทธิ์ต่อส่วนปลายยอดอ่อนของวัชพืช ยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมันสายยาว ส่งผลยับยั้งการแบ่งเซลล์ส่วนปลายยอดเจริญ ทั้งวัชพืชที่โผล่พ้นดินและยังไม่โผล่พ้นดิน เพื่อกำจัดวัชพืชก่อนวัชพืชงอกและใช้หลังวัชพืชงอกระยะเริ่มต้นในนาข้าวหว่านน้ำตม

? ใช้อัตรา 200-240 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

“แอ็กมีแซม” สารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์แบบดูดซึมผ่านทางรากและใบได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับระยะคุมเลนในนาข้าว สามารถใช้ป้องกันเพลี้ยไฟ หลังพ่นข้าวที่งอกใหม่จะเขียว สวย

? พ่นทางใบ ใช้อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร


Number of visitors : 1714638 Views

Sitemap