ช่วงคุม-ฆ่า - ใช้คอสโซน+บิสก้า+คอมโปเนนท์-บี+ไฟว์โกร

เซตพิฆาตหญ้าร้ายในข้าว

“คอสโซน” สารกำจัดวัชพืช หรือยาคุม - กำจัดหญ้า มีฤทธิ์ดูดซึมผ่านทางรากและยอดอ่อน ไม่ทำให้ยอดเน่า และไม่ทำร้ายข้าวในนา ใช้กำจัดหญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง

? ข้าวนาหว่านน้ำตม ใช้อัตรา 280-320 ซีซี ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร
----------------
“บิสก้า ใช้กำจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอกในนาข้าวหว่านน้ำตม กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู ใบกว้าง เช่น ผักปอด ขาเขียด และกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย กกแดง กกสามเหลี่ยม เป็นต้น

?ข้าวอายุ 7-10 วัน ใช้ บิสก้า อัตรา 20-40 ซีซี และคอมโบเนนท์ บี อัตรา 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
?ข้าวอายุ 14-20 วัน ใช้ บิสก้า อัตรา 40-80 ซีซี และคอมโบเนนท์ บี อัตรา 40-80 ซีซี ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนา และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 1-3 วัน
----------------
“คอมโปเนนท์-บี” สารเสริมประสิทธิภาพชนิดไม่มีขั้วประจุไอออน สูตรเข้มข้น เนื้อใส ไม่เป็นพิษต่อพืช ช่วยเพิ่มการแทรกซึม การแพร่กระจาย และลดแรงตรึงผิวใบ ช่วยนำพาปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน อาหารเสริมและสารกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่พืช และช่วยให้สารต่าง ๆ เหล่านี้คงตัวได้นานเพิ่มความเป็นประโยชน์ต่อพืช

? 2-3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
----------------
“ไฟว์โกร” สารกำจัดแมลง ใช้ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวได้หลากหลายชนิด เช่น หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เป็นสารตัวเดียวกับที่กำจัดปลวกได้ดีเยี่ยม

? ใช้อัตรา 20-50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร


Number of visitors : 1745649 Views

Sitemap